Danmarks lokaladministration 1660-2007

Den Digitale Byport » Danmarks lokaladministration 1660-2007

Det kommunale danmarkskort efter Strukturreformens gennemførelse 2007

En administrativ byhistorie

Det kommunale landskab er i disse år under forandring på grund af Strukturreformen, der træder i kraft i 2007. Da selvstyreforhold og kommunale enheder altid har været nogle af kendetegnene for købstæderne, har Dansk Center for Byhistorie ønsket at markere dette med en præsentation af den administrative købstadshistorie.

Artikler

Artiklerne dækker den administrative historie frem til kommunalreformen 1970. Foruden købstæderne er for fuldstændighedens skyld amter og landkommuner medtaget i præsentationen.

Historiske kort