Monumenter i købstaden 1864 - 1920

Søg efter monumenter:

Credits

Dansk Center for Byhistorie

Databasen er resultatet af et forskningsprojekt ved Dansk Center for Byhistorie i perioden 2003-2005.

Projektet er udført af cand.mag. Jan Baltzersen. Foruden at indsamle oplysningerne om de enkelte monumenter har Jan Baltzersen forfattet formidlingsartiklerne om monumenterne og deres historiske baggrund.

Databaseudvikling, programmering og webformidling er udført af webkoordinator Per Bitsch.

Redaktør på projektet er centrets daglige leder, ph.d. Søren Bitsch Christensen.

Cand.mag. Lisbeth Skjernov har assisteret.

Frivillige

Projektet havde ikke kunne gennemføres uden hjælp fra købstædernes lokalhistoriske arkiver, ambassader, våbenbrødreforeninger og mange andre institutioner, foreninger og enkeltpersoner.

Dansk Center for Byhistorie er de mange hjælpere dybt taknemmelige. Vi håber at resultatet yder deres indsats retfærdighed.

Navnene på bidragyderne er nævnt under de enkelte monumenter og artikler.

Økonomisk støtte

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Forsvarskommandoen.