Monumenter i købstaden 1864 - 1920

Søg efter monumenter:

Monumenter og monumentkultur

Typiske monumenter

Selvom monumenterne i de danske købstæder er meget forskellige, samler de fleste sig om nogle karakteriske typer med genkendelig symbolik.

 1. Hvad er et monument?
 2. Monumenttyper
 3. Monumenter og friluftskunst
 4. Symboler på monumenter
 5. "Det lyder som et eventyr…"

Usædvanlige monumenter

Visse monumenter falder dog helt uden for den almindelige inddeling eller mindes atypiske begivenheder som helte fra en helt anden tid, Christian den 10.s hvide hest eller afdøde stofbrugere.

 1. Usædvanlige monumenter
 2. Midlertidige monumenter
 3. Monumenter for Niels Ebbesen
 4. Minebøsser

Udenlandsk perspektivering

Monumenter er præget af nationale traditioner, og der er stor forskel på, hvor stor betydning, de samme begivenheder tillægges i forskellige lande.

 1. Monumenter i udlandet
 2. Monumenter på Færøerne
 3. Monumenter i Grønland

For særligt interesserede

Der er skrevet en del litteratur om monumenter, og monumenterne er også i sig selv skriftlige vidnesbyrd og centrum for tilbagevendende begivenheder.

 1. Litteratur om monumenter
 2. Links om monumenter
 3. Vil du være monumentturist?
 4. Er du slægtsforsker?
 5. Danske mindedage

Organisationer

En række organisationer har som en del af deres formål at varetage den danske monumentarv.

 1. Forsvarsministeriets Krigergravtilsyn
 2. De Danske Vaabenbrødreforeninger