Monumenter i købstaden 1864 - 1920

Søg efter monumenter:

Hvad er et monument?

Et monument er en genstand, der er opstillet til minde om noget. Det kan være en begivenhed f.eks. en krig, et slag, en ulykke eller en lykkelig begivenhed. Men det kan også være til minde om en person eller dennes handlinger i bestemte situationer. Monumenter kan også være rejst til minde om dyr eller deres handlinger f.eks. i krig.

Dermed bliver et monument i princippet det samme, som det der dækkes af begrebet mindesmærke, men det er for så vidt også rigtigt, at det er identiske begreber. Dog har vi nok alligevel alle en fornemmelse af, at et monument er en ting, der står i det fri, mens et mindesmærke også kan være f.eks. en mindeplade, hvad enten den hænger ude eller inde. Denne skelnen laves ofte i praksis for, at vi alle skal være enige om, hvad vi mener med ord som monumenter og mindesmærker.

I det britiske krigsmindesmærkeregister, National Inventory of War Memorials, medtager man derimod samtlige genstande, der minder krige og deres deltagere, dvs. inkl. mindeplader. Det er i virkeligheden en langt bedre og mere rigtig måde at gøre det på, men det betyder så også, at arbejdet med at registrere Storbritanniens krigsmindesmærker har stået på siden 1989 og stadig ikke er afsluttet. Man er nu oppe på at have registreret over 54.000 krigsmindesmærker.

Dette monumentprojekts definition af et monument

I den del af Dansk Center for Byhistories database, hvor man kan se de enkelte danske købstæders monumenter, definerer vi et monument som følger:

Et monument er en genstand, der står i det fri i en dansk købstad, og som minder krigen i 1864, 1. verdenskrig 1914-1918 eller Genforeningen 1920. Genstanden skal minde selve de begivenheder, hvis monumenter vi undersøger, eller personer som deltog i dem, og hvor monumentet minder personen pga. vedkommendes rolle i en eller flere af de relevante begivenheder. Vi undtager endvidere gravsten for enkeltpersoner, men inkluderer gravsten, der minder flere personer.

Denne definition er lavet således, for at vi skulle kunne nå at fuldføre projektet på de 1½ år, vi har haft til rådighed. Den viser derfor egentlig ikke, hvad et monument er, men i virkeligheden kun hvordan en del af de monumenter, der findes fra begivenhederne, ser ud, nemlig dem, som vi har haft ressourcer til at undersøge, dvs. de fritstående monumenter i købstæderne. Og de konklusioner, vi drager om monumentbygningen fra de 3 begivenheder i danske købstæder, omhandler altså kun disse monumenter.

Vi har dog ved gennemgangen af materialet fået det indtryk, at der ikke ville blive rokket ret meget ved vores konklusioner, hvis vi havde taget f.eks. mindeplader med i undersøgelsen. De undersøgte begivenheder synes nemlig ikke at være mindet med mindeplader i noget større omfang i Danmarks købstæder.