Monumenter i købstaden 1864 - 1920

Søg efter monumenter:

Forsvarsministeriets Krigergravtilsyn

Forsvarsministeriets Krigergravtilsyn, som sorterer under Forsvarsministeriets 5. kontor, tager sig af krigsgrave, hvori der er begravet danske soldater, samt af monumenter der hører til krigsgravene. Det gælder både krigsgrave i og uden for Danmark og fra alle krige. Eksempelvis er der begravet danske soldater fra krigen i 1864 i Norge, Polen og Tjekkoslovakiet. Krigergravtilsynet sikrer vedligeholdelse og pleje af dem. Krigergravstilsynet ledes normalt af en pensioneret oberst.

Litteratur

Hector Boeck: Danske Mindesmærker og Krigergrave i Sønderjylland (København 1940).