Monumenter i købstaden 1864 - 1920

Søg efter monumenter:

Monumenter i Grønland

Selvom Danmark og Grønland var under samme styre under hhv. krigen i 1864, 1. verdenskrig 1914-1918 og Genforeningen 1920, så har man på Grønland selvsagt følt begivenhederne i Danmark som værende meget langt væk. I hvert fald ser det ikke ud til, at de har resulteret i noget monumentbyggeri. Dermed adskiller Grønland sig markant, men forståeligt, fra resten af det danske rige i monumentmæssig sammenhæng.

Grønland har selv kun deltaget aktivt i en enkelt krig, nemlig 2. verdenskrig, der førte til kampe i landet mellem tyske styrker og grønlandske, danske og amerikanske. Kampen handlede ikke mindst om en tysk vejrstation, idet kendskab til vejret på Grønland spillede en rolle for vejrudsigterne for Europa, hvilket var vigtigt i planlægningen af militære operationer.

Endvidere blev skibet Hans Egede torpederet af en tysk ubåd i 1942. Det har resulteret i nogle monumenter. Grønlands eneste egentlige krigsmonument står således uden for Hans Egedes Kirke i Nuuk og minder de omkomne fra skibet. Monumentet er opstillet i 1944, og de omkomnes navne findes på bagsiden.

Desuden findes der et mindeanker i samme by, som minder alle de omkomne i grønlandske farvande, uanset om det er i krig eller fred. Således minder det også skibet Gertrud Rask, som grundstødte ved Amerikas kyst under 2. verdenskrig. Mindeankeret er opstillet af Marineforeningen i Nuuk. Indskriften er

TIL MINDE OM DE SOM SATTE LIVET PÅ SPIL I GRØNDLANDSKE FARVANDE

Ordene står på en mindeplade, der også er udsmykket med et anker.

Andre grønlandske monumenter minder i øvrigt lokale, grønlandske personer og begivenheder som f.eks. Jørgen Brønlund, for hvem der er en mindesten med en portrætmedaljon ved seminariet i Nuuk. Han havde deltaget i flere ekspeditioner til Nordøstgrønland, men omkom sammen med Mylius Eriksen og Peter Høegh-Hagen under Danmarksekspeditionen i 1907. Der er også et monument ved Hans Egedes Vej i Nuuk, som minder Christian 10. og dronning Alexandrines besøg i 1921.

Litteratur

Mindesmærker i Nuuk – en kulturhistorisk vandring. Folder fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (Nuuk 1999).

Mindeankeret i Godthåb. Hæfte udgivet af Marineforeningen, (1966).

Horwath, David: Fodspor i sneen. Dansk udgave (København 1957).

Øvrige kilder

Lone Grønbæk, bibliotekar, Nunatta Atuagaatequarfia Groenlandica – Grønlands Nationalbibliotek.

Niels Frandsen, arkivar, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.