Monumenter i købstaden 1864 - 1920

Søg efter monumenter:

Vil du være monumentturist?

Vi vil med monumentdelen af Den Digitale Byport på Dansk Center for Byhistories hjemmeside gerne gøre befolkningen interesseret i landets monumenter. Derfor vil vi opfordre til, at man tager ud og ser de mange spændende monumenter, der findes – ikke mindst fra krigen i 1864, 1. verdenskrig og Genforeningen – i Danmarks købstæder.

Inden man tager hjemmefra

Inden man tager hjemmefra, tjekker man den relevante købstad her på www.byhistorie.dk og ser, hvad der er fra de tre begivenheder, vi registrerer monumenter fra. Print evt. de relevante dele af databasen og tag dem med, så du har vejnavne og fakta om monumenterne med.

 

Hvis man er interesseret i andre begivenheder eller i monumenter i stationsbyer eller på landet, kigger man i de landsdækkende bøger, der nævnes her på hjemmesiden under ”Litteratur om monumenter i Danmark” og på Kulturarvsstyrelsens monumentregister www.monument.dk, hvor monumenterne også er afmærkede på kort. Man kan derefter gå på biblioteket og finde en bog om de lokale monumenter på stedet, hvor man vil hen, hvis man gerne vil læse om dem på forhånd.

Ring evt. og spørg det lokale turistkontor eller lokalarkiv, hvis der er noget, du er i tvivl om vedrørende de lokale monumenter. Alle landets lokalarkiver findes på www.lokalarkiver.dk under ”Arkivvejviser”.

Sådan finder du monumenter

Hvis du har printet vores registrering og har den med, kan du se på det, hvor monumentet står inkl. vejnavne. Hvis du ikke har stednavne eller en afmærkning på kort, så gælder der følgende hovedregler for, hvor man finder monumenter. I købstæder står monumenter for krigene i 1848-50 og 1864 oftest på kirkegården, monumenter for 1. verdenskrig uden for Sønderjylland står oftest ved havnen og i Sønderjylland oftest på kirkegården. Monumenter for Genforeningen står oftest i en park, uanset hvor i landet købstaden ligger.

I stationsbyer kan monumenter fra alle begivenheder typisk findes ved indfaldsveje, på kirkegården, i parker eller på pladser og torve.

I landsbyer findes monumenter typisk på kirkegården eller på et lille grønt areal midt i den gamle del af landsbyen. Oftest betaler det sig at kigge efter en flagstang på en offentlig plæne eller grønt område, for så er monumenterne ofte i nærheden.

I det åbne land skal man søge efter, hvor begivenheden der mindes, fandt sted eller evt. på den nærmeste kirkegård. Godser er også steder, hvor man ofte finder monumenter, men normalt kun sådanne med tilknytning til godsets historie.

Når man står foran monumentet

Læs indskriften og gå rundt om monumentet. Til tider gemmer der sig en indskrift på bagsiden eller andre steder. Ofte viser den slags indskrifter, hvem der har lavet og/eller opstillet monumentet.

Kig også på ornamentikken og se, om du kan se, hvad den viser. Print evt. listen fra denne hjemmeside med ”Symboler på monumenter” og tag den med – så er du godt hjulpet til at forstå, hvad du ser.

Bemærk også monumenttypen. Ofte er den typisk for den begivenhed, der mindes, f.eks. er mange Genforeningsmonumenter i landsbyer natursten. Du kan se købstædernes monumenttyper og også mere om landets monumenter i andre artikler på denne hjemmeside.

Tænk over, hvor vigtig begivenheden har været for dem, der opstillede monumentet – så vigtig, at de ville gøre besværet med at få opstillet et monument for den. Læs mere om de enkelte begivenheder, der er opstillet monumenter for, i en anden artikel på denne hjemmeside.

Når du kommer hjem

Måske har du set et monument, der minder noget, du ikke kender, eller som har ornamentik, du ikke har set før. Gå ind på denne hjemmeside og kig på de relevante artikler. Du kan også finde bøger om monumenter og links til de lokalarkiver, museer m.fl.. der har leveret oplysningerne om konkrete monumenter i vores database - de er oftest dem, der ved mest om deres lokalområdes monumenter. Du kan også finde alle landets lokalarkiver på www.lokalarkiver.dk under ”Arkivvejviser”, så der er altid hjælp at hente, uanset om monumentet står i en købstad, en stationsby, en landsby eller det åbne land. Lokalarkiverne har åbent for offentligheden i åbningstiden, der svinger meget fra arkiv til arkiv. Så hvis du vil se, hvad arkivet gemmer om et givent monument, så skal du huske at se åbningstiden på den ovennævnte hjemmeside, inden du tager afsted.

Monumenter i udlandet

I udlandet har monumenterne ofte haft større bevågenhed end i Danmark. Større byers monumenter er derfor ofte at finde i guidebøger. Der kan ikke opstilles andre retningslinier, end at man skal søge dem på byernes torve og centrale grønne arealer i landsbyer, og i det åbne land findes de, hvor den mindede begivenhed fandt sted.

Lokale turistkontorer i udlandet ved forbavsende meget om, hvilke monumenter området har, så spørg dem – måske er der nogle spændende monumenter at se på netop den egn.

God tur som monumentturist!