Monument for Genforeningen 1920

Søg efter monumenter:

Billeder

Genforeningsmonumentet i Lystanlægget i Allinge-Sandvig på Bornholm. Billedet er fra 2004.
Foto: Bornholms Lokalhistoriske Arkiv
Se alle 3 billeder
Indskriften på genforeningsmonumentet i Lystanlægget i Allinge-Sandvig. Billedet er fra 2004.
Foto: Bornholms Lokalhistoriske Arkiv
Genforeningsmonumentet og dets omgivelser i Lystanlægget i Allinge-Sandvig på Bornholm. Billedet er fra 2004.
Foto: Bornholms Lokalhistoriske Arkiv

Hvad mindes

Begivenhed Genforeningen 1920: Begivenheden som sådan

Tilblivelse

Indvielsesceremoniel Intet ceremoniel.
Finansiering Private firmaer: Stenhuggerfirmaet Hans & Jørgen Larsen, København.
Skaber Stenhuggerfirmaet Hans & Jørgen Larsen, København (Stenhugger)

Placering

Placering Almindelig park: I Allinge Lystanlæg ved strandvejen ved siden af skolen Strandvejen mellem de to byer.
  Er den oprindelige placering
  Er den nuværende placering

Indskrift

Indskrift Siden der vender skråt opad: TIL MINDE OM SØNDERJYLLANDS GENFORENING MED DANMARK 9. JULI 1920
  Kilde: Skrevet til lejligheden
  Kildetype: Andet

Udseende

Monumenttype Sten (En firkantet sten, der er hugget, så den er nøjagtig én meter på alle sider, og som står på det ene hjørne i en sokkel, hvor et hul er udhugget, så stenens hjørne passer præcist ned i det. Siderne på stenen er behandlet forskelligt. Fladen med teksten er slebet. Foroven til højre er fladen fint riffelhugget, foroven til venstre er fladen fint stochhugget, forneden til højre er den groft Stochhugget, forneden til venstre er fladen groft hugget med en spidsmejsel. Bagsiden er mellemgroft riffelhugget. Fundamentet består af to2 fliser af Moseløkkegranit med flader hugget groft med en spidsmejsel, mens kanterne er rå. Stenen havde uden indskrift været på Haandværker- og Industriforeningens Udstilling i Rønne i 1923 som reklame for firmaet Hans og Jørgen Larsen, København som ejede Moseløkkens Granitværk og huggepladsen ved Pilegade i Allinge. Den skulle vise stenhuggerens evner til at bearbejde granit. Det blev efterfølgende besluttet, at stenen kunne bruges som monument.)
Materiale Granit (Stenen består af den lokale Moseløkkegranit og bearbejdelsen er formentlig foregået på firmaets huggeplads ved Pilegade i Allinge, som nu er nedlagt. Stenen havde uden indskrift været på Haandværker- og Industriforeningens Udstilling som reklame for firmaet i Rønne i 1923 for at vise stenhuggerens evner til at bearbejde granit. Det blev efterfølgende besluttet at stenen kunne bruges som monument)
  Granit (Soklen har formentligt været udstillet på Haandværker- og Industriforeningens Udstilling sammen med stenen)
Ornamentik Anden ornamentik: Stenens side med indskriften er slebet, mens de andre sider viser de forskellige hugningsgrader, der kan udføres i granit.

Noter

Stenen havde uden indskrift været på Haandværker- og Industriforeningens Udstilling i Rønne i 1923 som reklame for firmaet Hans og Jørgen Larsen, København, som ejede Moseløkkens Granitværk og huggepladsen ved Pilegade i Allinge. Den skulle vise stenhuggerens evner til at bearbejde granit. Det blev efterfølgende besluttet at stenen kunne bruges som monument. Bearbejdelsen af stenen er formentlig foregået på huggepladsen ved Pilegade, som nu er nedlagt. Stenen havde uden indskrift været på Haandværker- og Industriforeningens Udstilling som reklame for firmaet i Rønne i 1923 for at vise stenhuggerens evner til at bearbejde granit. Det blev efterfølgende besluttet at stenen kunne bruges som monument. Soklen har formentligt været udstillet på Haandværker- og Industriforeningens Udstilling sammen med stenen.

Kilder

Johannes Vejlager: Genforeningsmindesmærkernes historie, 1939, s. 172
J. C. Trap: Danmark: Bind 4: Præstø Amt, Bornholm Amt, Maribo Amt, 1955, s. 450
: Mindesmærkerne på Nordbornholm, , s. 40-41
Lokalarkivet i Allinge-Sandvig ved Anders Koefoed Larsen
Bornholms Lokalhistoriske Arkiv