Monument for Genforeningen 1920

Søg efter monumenter:

Billeder

Genforeningsmonumentet i Helsingør.
Foto: Helsingør Kommunes Museer

Hvad mindes

Begivenhed Genforeningen 1920: Begivenheden som sådan

Tilblivelse

Indvielsesdato 09/05 - 1921
Indvielsesceremoniel Indvielsen indledtes med hornmusik, hvorefter kommuneskolens skolebørn sang "Slumre sødt i Slesvigs jord", som hele forsamlingen istemte. Derpå trådte direktør Fr. Hansen frem foran monumentet, der var omkranset af vajende Dannebiogsflag. Han holdt en mandig, bramfri og stærk tale om sønderjydernes kamp, udholdenhed, skuffelser og håb gennem årene siden 1864 og sluttede med at overgive mindesmærket til Helsingør Kommune. Dernæst blev afdækningen trukket væk fra monumentet.

Borgmester Peder Christensen modtog derefter mindesmærket på byens vegne og takkede for den storstilede gave. Han sagde endvidere, at det glædede ham, at Helsingør, som "fattes Mindesmærker i almindelig Forstand", endelig havde fået et mindesmærke af den karakter.

Indvielsen overværedes af en hundredtallig skare.
Finansiering Andre privatpersoner : Direktør Fr. Hansen betalte alle udgifter til monument samt regulering og istandsættelse af pladsen, i alt et fem-cifret beløb, som han ikke ville oplyse.
Skaber C. Krøier, Helsingør (Arkitekt)
  A. Chr. Sørensen, Helsingør (Billedhugger)
  A. Chr. Sørensen (samme som nævnt ovenfor) (Stenhugger)
  Konsul S. Haslund, Helsingør (Anden gartner)

Placering

Placering Almindelig park: "Trekanten" ved Kongevejen på hjørnet ved Herluf Trolles Vej i det gamle jernbaneanlæg i byens sydlige udkant, som var forsømt og ved denne lejlighed blev istandsat, omdannet og indhegnet.
  Er den oprindelige placering
  Er den nuværende placering

Indskrift

Indskrift Forsiden: TIL MINDE OM GENFORENINGEN DEN 15. JUNI 1920 Bagsiden: SLUTTER KREDS OG STAAR FAST ALLE DANSKE MÆND På venstre side: MODERSMAALETS STÆRKE BAAND DROG DIG UD AF FREMMED HAAND På Højre side: HIERTER, DER I TROSKAB LUE, MOD, SOM DØDEN EI KAN KUE

Udseende

Monumenttype Obelisk (Bag obelisken er en grønlandsk klokkesten, der klinger som metal, når man banker på den.)
  Sten (8 meter høj, måske inspireret af Frihedsstøtten (for stavnsbåndets ophævelse i 1788) i København.)
Materiale Sandsten (Obelisken)
  Granit (Soklen)
  Uspecificeret Sten (Grønlandsk klokkesten)
Ornamentik Ingen

Kilder

Johannes Vejlager: Genforeningsmindesmærkernes historie, 1939, s. 49-50
Lars Bjørn Madsen: Monumenternes Helsingør, 1997, s. 11-12
Anders Uhrskov (Red.): Mindesmærker i Nordsjælland, 1962, s. 23-25
Helsingør Byhistoriske Arkiv
Anja K. Jerrov, Teknisk forvaltning, Helsingør Kommune