Monument for 1. verdenskrig

Søg efter monumenter:

Billeder

Monumentet for Danmarks faldne i 1. verdenskrig i Mindeparken i Århus. Billedet er fra omkring 1999.
Foto: Jan Baltzersen
Se alle 10 billeder
Indskriften på monumentet for Danmarks faldne i 1. verdenskrig. Billedet er fra omkring 1999.
Foto: Jan Baltzersen
Relief, der viser de danske krigsdeltageres udmarch til krigen, hvor nogle kæmpede på én side og nogle på en anden. Billedet er fra omkring 1999.
Foto: Jan Baltzersen
Relief, der viser krigen, hvor danske krigsdeltagere i princippet kæmpede mod hinanden, eftersom nogle kæmpede på én side og andre på en anden. Billedet er fra omkring 1999.
Foto: Jan Baltzersen
Relief, der viser freden. Danskere, der har kæmpet i de forskellige hære, mødes som landsmænd efter krigens afslutning. Billedet er fra omkring 1999.
Foto: Jan Baltzersen
Relief, der viser hjemkomsten. De danskere, der havde kæmpet som soldater i krigen, kom hjem til Mor Danmark symboliseret med en kvinde, som tager sig af sine døde sønner. Billedet er fra omkring 1999.
Foto: Jan Baltzersen
Navnene på de danskere, der faldt på alle sider i krigen er indskrevet på monumentets indervægge. Billedet er fra omkring 1999.
Foto: Jan Baltzersen
Monumentet i Mindeparken er en rotunde, dvs. at den er rund. Her ses indersiden. Billedet er fra omkring 1999.
Foto: Jan Baltzersen
Monumentet i Mindeparken set på afstand og med omgivelser. Dens runde form ses tydeligt. Billedet er fra 2003.
Foto: Jan Baltzersen
Der har været kransenedlægning i mindeparken hvert år den 11. November kl. 11.00, som er den internationale mindedag for ofrene for 1. verdenskrig. Billedet viser kransenedlægning i 1956.
Foto: Vaabenbrødreforeningen for Aarhus og Omegn

Hvad mindes

Begivenhed 1. verdenskrig: Enkeltperson(er)
Anvendelse Årlige mindeceremonier (Reel senere brug)

Tilblivelse

Indvielsesdato 01/07 - 1934
Indvielsesceremoniel Mere end 50.000 deltog, heraf 6000 sønderjyder samt kongefamilien. En tribune var rejst. Ved den ene side sad de 6000 sønderjyder, og ved den anden sad 3000 indbudte gæster. Højtalere sikrede, at de mange mennesker i parken kunne høre talerne.

Bankdirektør C. Andersen bød velkommen. Hovedtaleren var den sønderjyske amtmand, lensgreve Otto Didrik Schack. Han kaldte monumentet "et monument over de gode stærke kræfter, der bor i vort folk". Monumentkomiteens formand, generalkonsul Holger Adolph, talte kort om monumentets tilblivelse og symboler. Forsamlingen hyldede ham med stort bifald. Minister, biskop Fr. Bruun-Rasmussen bragte "de røde valmuers hilsen", borgmesteren i Århus, H.P. Christensen, talte på byens vegne, statsminister Th. Stauning bragte regeringens anerkendelse af værket, og der var også to taler fra dansk-amerikanere.

Sønderjyderne var hædersgæster, og de defilerede forbi monumentets rotunde, der i dagens anledning var smykket med blomster og kranse. Det tog tid, eftersom de alle skulle se, om de kunne finde slægtninge blandt de mange indhuggede navne. Sønderjyderne var stærkt grebet af begivenheden og det gav indvielsen et højtideligt præg.
Finansiering Komite
Skaber Axel Poulsen (Billedhugger)
  Axel Ekberg (Arkitekt)
  Thomas Hansen (Billedhugger)
  Hansen og Krøyer, Århus
  Møller og Hanberg, København (Stenhugger)
  Chr. Christensen (Stenhugger)

Placering

Placering Mindepark: Mindeparken.
  Er den oprindelige placering
  Er den nuværende placering

Indskrift

Indskrift 1914 - 1918 Danmark vor Moder/løfter sit Øje ser over Lande/Sønnernes Færd/Krigstid og Voldstid/Hjerterne grue/Broder mod Broder/drager sit Sværd Danmark vor Moder/Tiderne skifte/Freden vil læge/Sorger og Saar/savnede Sønners Navne/vi tegne/Mindet vil leve i tusinde Aar
  Forfatter: J. C. Christensen
  Kilde: Et digt formentlig skrevet til formålet
  Kildetype: Digt

Udseende

Monumenttype Rotunde
Materiale Kalksten (Euville-kalksten fra Frankrig)
  Granit
Ornamentik Soldat/soldater: Både allierede og tyske.
  Andre personer: Ifølge monumentets indskrift er det Mor Danmark.
  Mor Danmark: Både allierede og tyske.

Noter

Oprindeligt var monumentet både indvendigt og foroven beklædt med Euville-kalksten fra Frankrig, men ved en besigtigelse i 1998-99 fortaget af Naturforvaltningen i Århus Kommune, der var vedligeholdelsesansvaret for monumentet, fandt man, at murkronen var i opløsning. Ved en efterfølgende renovering af monumentet udskiftede man den med en mere robust granitsten fra Kina i samme farve og dimension. Ved renoveringen blev der iøvrigt repareret med Euville kalksten i dele af indgangspartiet da der på steder var gennemsivning og forvitring. Revner og huller i navnepladerne blev desuden lukkede. Bagmuren der var dækket af jord på ydersiden blev antaget at være opfugtet og manglende en membran. Muren blev gravet fri, renset og isoleret og der blev lagt dræn. Derefter blev jorden lagt tilbage på plads.

Kilder

Poul Harris: Århus i friluftskunst og mindesmærker, 1983, s. 156-166, jfr. 149-155
Poul Harris: 1914-1918-monumentet i Århus. Historie og navneoversigt, 1990, s.
Århus Kommunes Naturforvaltning: Århus Kommune renoverer og bevarer … Kunsten, Evt. 2001, s. 12
Michael Klos: Den 1. Verdenskrig. Europas historie 1870 - 1930, 2004, s. 177-180
Jan René Westh: Danske frivillige i Frankrig 1914 - 1918, 1998, s. 18-24
Vaabenbrødreforeningen for Århus og Omegn
Henrik Bom, Naturforvaltningen, Århus Kommune