Monument for Genforeningen 1920

Søg efter monumenter:

Billeder

Genforeningsstenen ved Krabbesholm Højskole ved Skive med det oprindelige anlæg omkring monumentet
Foto: Skive Byhistoriske Arkiv
Se alle 4 billeder
Genforeningsstenen ved Krabbesholm Højskole ved Skive, som den så ud i slutningen af 1940'erne. Personerne er forstander Marinus Gravsholt med familie og hund.
Foto: Skive Byhistoriske Arkiv
Genforeningsstenen ved Krabbesholm Højskole ved Skive, som den så ud i slutningen af 1940'erne. Personerne er forstander Marinus Gravsholt med familie og hund.
Foto: Skive Byhistoriske Arkiv
Genforeningsstenen ved Krabbesholm Højskole ved Skive, som den så ud i slutningen af 1940'erne. Personerne er forstander Marinus Gravsholt med familie og hund.
Foto: Skive Byhistoriske Arkiv

Hvad mindes

Begivenhed Genforeningen 1920: Begivenheden som sådan

Tilblivelse

Indvielsesdato 19/09 - 1920
Indvielsesceremoniel Højskoleforstander Olav Kjems fra Krabbesholm Højskole holdt indvielsestalen.

Efter at tildækningen var blevet fjernet fra stenen, talte Hans Nielsen fra Dølby. Han sagde, at han håbede, at det, at monumentet bestod af sten givet af omegnens byer og sogne, ville mane til sammenhold i det genforenede Danmark. Han udtrykte endvidere håb om, at retten altid måtte vinde i landet.

Asger Larsen, Roslev, takkede de mange bidragydere og redaktør Hansen, Skive, fremlagde derefter en mindebog, hvor deres navne var indskrevne, og sagde, at der stadig manglede 200 kr. til monumentprojektet. Derpå opfordrede han alle festdeltagerne til at skrive deres navne i mindebogen.
Finansiering Andre privatpersoner : De 21 mindre sten, der indgår i monumentets stenkreds er givet af landsbyer og sogne i Sallingland og Fjends Herred.
  Indsamling, lokal: Finansieringen af Mindebogen er ukendt, men midlerne er muligvis skaffet af komiteen.
  Komite : De 21 mindre sten, der indgår i monumentets stenkreds er givet af landsbyer og sogne i Sallingland og Fjends Herred.
Skaber Ølsgaard, Århus lavede på anmodning et udkast som enstemmigt blev vedtaget (Billedhugger)

Placering

Placering Institution: I en del af Krabbesholm Højskoles Park, der er en mindepark. Den er på ca. 0,2 ha ud af hele parkens samlede areal på 2,2 ha. Monumentet stod oprindeligt under et over 100 år gammelt stort lindetræ. Men det væltede under en vinterstorm i 1924, og der blev derfor i stedet plantet et egetræ på samme sted.
  Er den oprindelige placering

Indskrift

Indskrift Hovedstenen: Forsiden: FOR SØNDERJYLLAND 1864 - 1920 RET : VANDT : SEJR
  Forfatter: Formentlig komiteen
  Kilde: Formentlig skrevet til lejligheden
  Kildetype: Andet
  Stenene i stenkredsen omkring hovedstenen: Hver sten har indskrevet navnet på den landsby eller det sogn fra Sallingland og Fjends Herred som har givet stenen
  Mindebogen: "1920! I dette Aar blev den danske Del af Sønderjylland forenet med Moderlandet. Mange rejste Sten til Minde om Rettens Sejr. Mange saa Guds Styrelse i den lykkelige Kendsgerning, at Danmark fik en retsskaffen national Grænse. Verdens mægtigste Folk kendte for Ret, hvad vi begærede. Men selv de mægtigste styres af den Almægtige. 1920 skal mindes gennem alle Tider som det Aar, da Ret og Billighed satte Danmark en ny Grænse, der skal vare saa længe, som det danske Folk selv holder fast ved Ret og Billighed. Den er bygget paa de danske Sønderjyders forunderlige Haab om at vinde en national Grænse. De vandt den gennem Trængsel og Lidelse. De vandt den til Trods for Prøjsens Vælde. Alle danske Kvinder, alle danske Mænd beundrer deres Mod, Udholdenhed og Trofasthed. Deres Tro og Haab. Deres Sejr til sidst! Taknemmelighed og ærligt Venskab skal møde dem. Deres Ofre skal aldrig glemmes i Danmark. Vi rejser Sten til Vidnesbyrd om det Sindelag, der mødte dem ved Hjemkomsten."

Udseende

Monumenttype Natursten (Hovedstenen og 21 sten i stenkredsen omkring den.)
  Konstruktion (I tilknytning til stenmonumentet blev lavet en mindebog med en indskrif, hvor bidragydere og deltagerne ved indvielsesfesten skrev sig ind.)
Materiale Natursten (Hovedstenen og de 21 sten i stenkredsen)
  Papir m.v (Mindebogen)
Ornamentik Ingen

Kilder

Johannes Vejlager: Genforeningsmindesmærkernes historie, 1939, s. 301-302
J. C. Trap: Danmark: Bind 7: Viborg Amt, Randers Amt, 1963, s. 130 jfr. 110-111 (kort)
Skive Byhistoriske Arkiv