Skibe hjemmehørende i Nysted

Hjemhavne

Skibe

Navn Reder Besætning Rejser Tonnage
(Uden navn)     4 26,5 kmcl.
Grevinde Raben     5 19 kmcl.
Fortuna     1 19 kmcl.
Grevinde Knuth     10 19 kmcl.
St. Johannes     7 10 kmcl.
Birthe Birgitte Jesper Larsen 3 4 9 kmcl.
Anna Chatrine     9 8,5 kmcl.
Frederik Birgit     8 6,5 kmcl.

Bemærkninger

Klik på skibenes navne for at få en detaljeret oversigt for de enkelte skibe.

Nord for Kongeåen bygger skibslisterne på skibslister indsendt til Admiralitetet og skulle derfor i princippet være komplette. I Sønderjylland og København er skibslisterne i det væsentligste uddraget af andre kilder og kan derfor ikke forventes at være komplette.

Der er kun medtaget skibe på 5 eller flere kommercelæster.