Skibe hjemmehørende i Skive

Hjemhavne

Skibe

Navn Reder Besætning Rejser Tonnage
(Uden navn)     4 11 kmcl.

Bemærkninger

Klik på skibenes navne for at få en detaljeret oversigt for de enkelte skibe.

Nord for Kongeåen bygger skibslisterne på skibslister indsendt til Admiralitetet og skulle derfor i princippet være komplette. I Sønderjylland og København er skibslisterne i det væsentligste uddraget af andre kilder og kan derfor ikke forventes at være komplette.

Der er kun medtaget skibe på 5 eller flere kommercelæster.