De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ringsted

Ringsted

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

To afdelinger

Funktioner

Parade og eskorte ved fx kongeligt besøg.

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 1855, efter (senest 1870)
2. afdeling 1801 ?

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 71-72

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236