De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Sakskøbing

Sakskøbing

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

To afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Borgerkaptajn Claus Christian Kølle [1814]
Fanejunker Købmand Carlsdorph [?] [1802]
Kommandør Glarmester Røyal [1802]
Premiereløjtnant Købmand Wandel [1802]
Premierløjtnant J.C. Kronemann [1814]
Premierløjtnant Jens Lund [1814]
Sekondløjnant Købmand Jørgen Junior [1802]
Sekondløjnant Købmand Stadager [1802]
Sekondløjtnant Jacob Hansen [1814]
Stabskaptajn Købmand Jens Hansen [1802]

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1802 1853, før
2. afdeling 1801 1822?

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 147-148

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842