De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ebeltoft

Ebeltoft

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

To afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Købmand Niels Kolding 1801-
Korporal, 1. afd. Bager Christian Hardel 1801-
Korporal, 2. afd. Skrædder Svend Olesen 1801-
Premierløjtnant Købmand Jørgen Kolding 1801-
Sekondløjtnant Købmand Lorenz Magnussen 1801-
Tamburmajor Snedker Søren Feldballe 1801-

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling (artillerikorps) 1801 1809/1828
2. afdeling 1801 1809

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 227-228

Æbeltoft og omegn

Bøttiger, L.J., 1894

Da borgervæbningen skulde indføres

Dröhse, E., s. 69-80, Randers Amts årbog

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199-201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Ebeltoft - købstadsliv i 700 år

Jensen, Knud Chr. og Jakob Vedsted, 2001, s. 87-89, 108-11

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Ebeltoft Købstads historie

Rasmussen, P. og G. Albeck, 1951, s. 210-211, 367-368