De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Næstved

Næstved

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

To afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Anfører for borgervagten Premierløjtnant Jacob Paulin Clausen [1831]-[1842]

Videreførte funktioner

Borgervagt

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 1814
2. afdeling 1801 1814

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 60

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Næstved 1135-1935

Smith, Otto, 1935, s. 143