De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nykøbing F.

Nykøbing F.

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

To afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Adjudant Købmand Christian Sidenius (35 år) [1802]
Borgerkaptajn Købmand Jens Nielsen Jensen (53 år) [1802]
Fændrik Købmand M.G. Schiønning (27 år) [1802]
Kommandersergent Gørtler (?) Johan Löchte (44 år) [1802]
Premierløjtnant Købmand Aug. Köhler (46 år) [1802]
Secondløjtnant Tobaksfabrikant Joh. M. Marienholdtz (42 år) [1802]
Stadshauptmand Johan Reimer Schultz [1834]-[1842]
Underofficer Købmand Joh. R. Schultz (27 år) [1802]
Underofficer Købmand Ped. Sandrue (27 år) [1802]
Underofficer Smed And. Hagested (47 år) [1802]
Underofficer Tømmermand Lars Hansen (35 år) [1802]

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 (o. 1750) ?
2. afdeling 1801 1822

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 153-154

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842