De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Neksø

Neksø

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Et kompagni

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
Neksø Kompagni (3. kompagni) 1631 1868?

Litteratur

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842