De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Hjørring

Hjørring

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

To afdelinger

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 1814
2. afdeling 1801 1814

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 176

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837