De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ringkøbing

Ringkøbing

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

To afdelinger

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 1829
2. afdeling 1801 1822

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 257-258

Bidrag til Ringkjøbing Bys historie: Udtog og Bearbejdelser af Ringkjøbing Raadstuearkiv

Bøgner, J. I., 1942-

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Ringkjøbing købstads historie

Nielsen, Carl Lindberg, 1969