De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Lemvig

Lemvig

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

To afdelinger

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801? ?
2. afdeling 1801? 1822?

Litteratur

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, s. 137

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236