De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nysted

Nysted

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

To afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Borgerkaptajn K.P. Nielsen [1802]
Fændrik Vakant [1802]
Kommandersergent S.F. Reimer [1802]
Piber N. Kofod [1802]
Premierløjtnant M. Mackeprang [1802]
Reserveunderofficer H. Palle [1802]
Reserveunderofficer R. Brandt [1802]
Sekondløjtnant S. Lundgreen [1802]
Tambur S. Berg [1802]
Underofficer A. Winsentz [1802]
Underofficer Boisen [1802]
Underofficer S. Jensen [1802]
Underofficer Saxtorph [1802]

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 (1798) 1853
2. afdeling 1801 1822?

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 143-144

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837