Kort over Sorø 1767

På kortet ses byporten som nr. 17.

Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.