Opmålingstegning af Strandporten

Her ses Topps opmåling af Strandporten 1861. Det ses, at portbygningen er helt identisk med samme motiv på Niss' maleri.

Kilde: Lauritz Maaløe: Assens gennem 700 Aar, Odense, 1936. Efter original på Det Kgl. Bibliotek