Kort over Viborg 1767

På dette kort over Viborg ses byens fem porte angivet med tallene 12-16, hhv. Skt. Mikkels port, Skt. Matthias port, Skt. Hans port, Skt. Mogens port og Skt. Ibs port.

Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968