Skt. Mogens Port, Viborg

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ, Murværk
Bygningsform Porthus, Bom, Stakitport
   
Opført før 1319
Nybygget 1787, 1841
Nedrevet 1850
   
Bemærkninger Endnu i 1600-årene lå byens porte i volde. Der var fem porte, St. Mikkels Port, St. Mathias Port, St. Hans Port, den grundmurede og tøndehvælvede St. Mogens Port og St. Ibs Port.

Sammen med St. Mikkels Port blev denne port 1787 forskønnet på grund af den daværende kronprins’ komme, men da en storm nedrev overdelen, forblev begge port slagbomme indtil 1841, hvor der blev opsat stakitporte.

   
Billeder
Miniature af billedet Kort over Viborg 1767Kort over Viborg 1767
På dette kort over Viborg ses byens fem porte angivet med tallene 12-16, hhv. Skt. Mikkels port, Skt. Matthias port, Skt. Hans port, Skt. Mogens port og Skt. Ibs port.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Viborg.