Mølleporten i Stege

På tegningen ses Mølleporten nøje optegnet med skiftene mellem munkesten og kridtsten.

Kilde: V. Dahlerup m. fl. (udg.): Tegninger af ældre nordisk Architectur, II S., 4. R., København, 1893