Mølleporten, Stege

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse Fængsel
Bygningsmateriale Murværk
Bygningsform Porthus
   
Opført slutningen af 1400-årene
Nybygget 1674
Nedrevet Ikke nedrevet
   
Bemærkninger Mølleporten er et grundmuret porttårn i fire etager med et stejlt pyramideformet tag. Mølleporten nævnes første gang i 1531 i Stege Bys bog, men er sandsynligvis opført i slutningen af 1400-tallet som en del af byens befæstning. Sandsynligvis var den da uden tag, afsluttet med murtinder og forsynet med et udvendigt, omløbende galleri. En kridtsten i murværket bærer årstallet 1674, hvilket kan datere en restaurering af bygningen. Da Stege i 1685-97 stod under von Plessen, blev der indrettet et fængsel på Mølletårnets loft. Tårnet var forsynet med lås og bom.

I 1873 blev det besluttet det at nedrive Mølleporten, men det skete ikke, og i 1895 blev den fredet. Porten fik sit nuværende udseende i 1902, hvor facademurværket blev ommuret og taget blev omsat.

   
Billeder
Miniature af billedet Mølleporten i StegeMølleporten i Stege
Fototgrafiet viser tydeligt, hvordan Mølleporten ser ud. Det høje porttårn med flere etager ovenpå minder om de andre gengivelser af fæstningsporte. Det ses, at porten er muret med munkesten, og at den er udsmykket med bånd af en anden farve samt cirkelformede fordybninger i muren under taget.
Kilde: Foto i Vilhelm Lorenzen: Danmarks fredede huse, Hillerød, 1945. F. Hendriksens Eftf. A/S.

Miniature af billedet Mølleporten i StegeMølleporten i Stege
På tegningen ses Mølleporten nøje optegnet med skiftene mellem munkesten og kridtsten.
Kilde: V. Dahlerup m. fl. (udg.): Tegninger af ældre nordisk Architectur, II S., 4. R., København, 1893

Miniature af billedet Stege Borgerlige Venskabelige Skydeselskab, 14 Juli 1837Stege Borgerlige Venskabelige Skydeselskab, 14 Juli 1837
På billedet, der er en gammel skydeskive, ses Mølleporten for enden af Storegade. Det ses desuden, at der foruden porten var opstillet en bom lige inden for porten.
Kilde: Skydeskive på Møns Museum
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Stege.