Stege Borgerlige Venskabelige Skydeselskab, 14 Juli 1837

På billedet, der er en gammel skydeskive, ses Mølleporten for enden af Storegade. Det ses desuden, at der foruden porten var opstillet en bom lige inden for porten.

Kilde: Skydeskive på Møns Museum