Frederik Visby akvarel ca. 1850

Akvarel af Frederik Visby fra ca. 1850. Det er sandsynligvis det eneste samtidige billede af Frederiksport og må derfor anses for at være det mest pålidelige. Det viser porten med tre portbuer og med en overligger i midten, der ligner en tilmuret bue. Porten ser ud til at være muret.

Kilde: www.danskebilleder.dk efter original på Lokalhistorisk Samling, Århus.