Brobjergs Port (Frederiksport), Århus

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse Æresport
Bygningsmateriale Træ, Murværk
Bygningsform Portbue
   
Opført -
Nybygget 1726, 1728, 1825
Nedrevet 1857
   
Bemærkninger I slutningen af 1400-tallet stod Brobjergs Port i Frederiksgade formentlig noget nord for Sønder Allé. Omkring 1726 flyttede porten mod syd, hvor den stod til byportenes ophævelse i 1851.

1728 var der fornyelse af byens porte. De var af træ, skulle være 7½ alen høje, mellem de to portstolper var en porthammer, cirka 5-6 alen bred. Oven på porten blev sat en kongekrone. En G.A. Jensen siger i sine barndomserindringer, at portene var af træ, men at de opnåede efterhånden at få skiftet portstolperne ud med murede piller med gitterporte imellem.

1831 blev der opsat gitterværk til hver ports sidefløje for at forhindre indsmugling af hornkvæg.

1825 opførte byen en ny port i stedet for Brobjergport, nemlig Frederiksport til ære for Frederik 6.

   
Billeder
Miniature af billedet Rekonstruktionstegning fra 1962Rekonstruktionstegning fra 1962
Rekonstruktionstegning af Frederiksport, af E. Storch 1962. Af de forskellige rekonstruktionstegninger har denne den største lighed med Visbys akvarel.
Kilde: Peder Jensen: Tolderstien der blev borte. I Århus Stifts årbøger hæfte 63, Århus, 1970. Original i Århus Lokalhistoriske Samling.

Miniature af billedet Frederik Visby akvarel ca. 1850Frederik Visby akvarel ca. 1850
Akvarel af Frederik Visby fra ca. 1850. Det er sandsynligvis det eneste samtidige billede af Frederiksport og må derfor anses for at være det mest pålidelige. Det viser porten med tre portbuer og med en overligger i midten, der ligner en tilmuret bue. Porten ser ud til at være muret.
Kilde: www.danskebilleder.dk efter original på Lokalhistorisk Samling, Århus.

Miniature af billedet Rekonstruktionstegning fra 1911Rekonstruktionstegning fra 1911
Rekonstruktionstegning af Frederiksport fra Århus Stiftstidende 1911, "efter gamle århusianeres hukommelse". Den viser også porten med tre portbuer, men uden den tilmurede, overliggende bue i midten. I stedet ses den midterste bue udstyret med en trekantet overligger, prydet med våbenskjold og indskrift.
Kilde: P. Mølgaard: Aarhus Toldsted gennem Tiderne. I Dansk Toldtidende, marts 1912.
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Århus.