Rekonstruktionstegning fra 1911

Rekonstruktionstegning af Frederiksport fra Århus Stiftstidende 1911, "efter gamle århusianeres hukommelse". Den viser også porten med tre portbuer, men uden den tilmurede, overliggende bue i midten. I stedet ses den midterste bue udstyret med en trekantet overligger, prydet med våbenskjold og indskrift.

Kilde: P. Mølgaard: Aarhus Toldsted gennem Tiderne. I Dansk Toldtidende, marts 1912.