Udsnit af kort over Holbæk fra Resens Atlas

Måske forestiller dette Strandporten, der skulle have ligget mellem slottets og byens grund. Den ses her som et langt hus hen over vejen med en port igennem; en type, der også kendes fra Sorø.

Kilde: Resens Atlas, 1677