Viceborgmester Søren Simonsens tegning af Randers 1767

Yderst til højre i billedet ses Nørreports porttårn. På billedet ses tårnet som et højt, firkantet tårn med vinduer over porten.

Kilde: Poul Spreckelsen (red.): Randers Købstads Historie, Randers, 1952