Nørreport, Randers

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse Fængsel
Bygningsmateriale Træ, Murværk
Bygningsform Porthus, Bom
   
Opført før 1550
Nybygget 1791
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger Nørreport var en grundmuret bygning og byens største port. I en beskrivelse fra 1761 forlyder det, at porten var 10¾ alen lang fra øst til vest, 11½alen bred, 24 alen høj og 2 alen tyk. Desuden var der en udbygning med dimensionerne 11 alen lang, 5 alen bred og 14 alen høj samt tømmerværket med stentække. Dette ansattes i 1761 til en værdi af 1100 rd., 20 år senere var den kun 100 rigsdaler værd, så den må være gået hurtigt i forfald.

Allerede før byens befæstning blev forstærket i 1550’erne, havde den ældre Nørreport stået der. Den gamle byport inddroges i den nye befæstning, blev ombygget og gjort større og stærkere. Det ses i udgravninger. Opmålinger viser et tårn, der målte 30 fod fra nord til syd, den nordlige mur var 7½ fod tyk, den sydlige 3 fod. Tårnet var bygget af munkesten med fyld af rå kampesten, og mod nord var det befæstet med kvadre. Under kørebanen i tårnet fandtes en tøndehvælvet gang 11 fod lang fra nord til syd, som skrånede ned til graven. Gangens højde var 8 fod og indgangen til den fandtes i den sydlige endes østvæg.

Der fandtes ikke spor af nogen vindebro. Graven nord i tårnet havde en bredde af 32 fod, og begrænsedes mod nord af en 10½ fod tyk mur. Midt i graven fandtes en 2½ fod tyk mur. Begge disse mure var ligesom tårnet opført af munkesten med en kerne af rå granit og beklædt med tilhuggede kvadre. Tårnet var forsynet med hvælvinger både over og under jorden. Det var forsynet med porte og kunne låses, medens kælderen blev brugt som fængsel.

Tårnet stod til 1791. En borger klagede over, at det tog lys for hans hus. Allerede inden dette var byens Nørreport dog flyttet længere ud.

   
Billeder
Miniature af billedet Prospekt af Randers fra Frederik 5.'s AtlasProspekt af Randers fra Frederik 5.'s Atlas
På prospektet fra 1755 kan Nørreports porttårn netop skimtes lige til venstre for kirken.
Kilde: Poul Spreckelsen (red.): Randers Købstads Historie, Randers, 1952

Miniature af billedet Prospekt af Randers fra Resens Atlas 1677Prospekt af Randers fra Resens Atlas 1677
På prospektet ses Nørreport i forgrunden. Billedet giver desuden et indtryk af Randers' bymur.
Kilde: Poul Spreckelsen (red.): Randers Købstads Historie, Randers, 1952

Miniature af billedet Viceborgmester Søren Simonsens tegning af Randers 1767Viceborgmester Søren Simonsens tegning af Randers 1767
Yderst til højre i billedet ses Nørreports porttårn. På billedet ses tårnet som et højt, firkantet tårn med vinduer over porten.
Kilde: Poul Spreckelsen (red.): Randers Købstads Historie, Randers, 1952
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Randers.