Sønderport, Århus

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ
Bygningsform -
   
Opført -
Nybygget 1728, 1831
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger Sønderport nævnes 1477, den lå formodentlig lidt vest for Skolegades nuværende udmunding. Den 24. januar 1480 blev den udlejet til Jens Pedersen Nam mod en husleje på 6 skilling per halvår, og den må da have mistet sin portfunktion, antagelig, fordi der var kommet bebyggelse syd for åen.

I stedet kom Mindeport. Navnet refererer til udmundingen af åen. Den nævnes 1562 og ses på Pontoppidans kort mellem Dynkarken og Mindegade. Den indre Mindeport var i funktion til 1690’erne, da porten måtte flyttes til Dynkarken ved Ridderstræde og siden op i gaden til Sønder Allé.

1727 måtte Mindeport udbedres på grund af brøstfældighed, og flere andre porte, bortset fra den nyligt opførte Mølleport, var også faldefærdige.

1728 var der fornyelse af byens porte. De var af træ, skulle være 7½ alen høje, mellem de to portstolper var en porthammer, cirka 5-6 alen bred. Oven på porten blev sat en kongekrone. En G.A. Jensen siger i sine barndomserindringer, at portene var af træ, men at de opnåede efterhånden at få skiftet portstolperne ud med murede piller med gitterporte imellem.

1831 blev der opsat gitterværk til hver ports sidefløje for at forhindre indsmugling af hornkvæg.

   
Billeder
Miniature af billedet Prospekt over Århus fra sydvest 1769Prospekt over Århus fra sydvest 1769
Her ses Århus fra syd. For enden af landevejen kan netop skimtes Sønderport eller Mindeport, som den også kaldtes.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968

Miniature af billedet Udsnit med Sønderport 1769Udsnit med Sønderport 1769
Porten ses som en portbue, måske med en trekantet overligger. Overliggeren kan også være gavlen på huset bagved, det er lidt svært at afgøre. Det er ikke muligt på billedet at se, om porten er muret eller af træ, men at dømme efter kilderne kan det formodes, at der på dette tidspunkt er tale om en træport, idet Århus skulle have fået nye træporte i 1728.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Århus.