Nørreport, Kolding

Oprindeligt formål -
Anden anvendelse Bolig, Pestvagt
Bygningsmateriale -
Bygningsform Porthus, Stakitport
   
Opført 1600
Nybygget -
Nedrevet
   
Bemærkninger Kolding havde også en Nørreport – for enden af Laasbys hovedgade. Den byggedes omkring 1600 af rådmand Peder Helt og en vis Jens Beck. Peder Helt skriver i rådskæmnerens bog, at porthuset står ”den ganske By til Ære og Gode”(s. 267). Der er fire boliger i portbygningen.

Eliassen beskriver, hvordan man under pesten i 1625 stillede pestvagter ved Sønderport. I 1629 købte byen nogle boder uden for Nørreport og indrettede dem til pesthuse. Uden for pesthuset stod et bord, hvor man stillede mad og almisser til de syge (s. 335).

   
Billeder
Miniature af billedet Tegning af NørreportTegning af Nørreport
Tegningen er uden datering eller kunstnernavn, men den er formodentlig tegnet af Fyhn selv. At dømme efter kirkens placering i billedet viser tegningen Nørreport i Kolding.. Porten vises som en stakitport med to stolper i midten, der er pyntede med kugler.
Kilde: J.J. Fyhn: Efterretninger om Kiøbstaden Kolding, København, 1848

Miniature af billedet Udsnit af Resens Atlas 1677 med Nørreport.Udsnit af Resens Atlas 1677 med Nørreport.
Porten ligner et porthus med portbuen i midten. Måske var det denne portbygning, der blev beskrevet som 'den ganske by til ære og gode'. Det er dog vanskeligt at se nogen detaljer på billedet, og da Resens fremstilling af Sønderport ikke synes korrekt, er det også tvivlsomt, om dette billede kan give en idé om Nørreports virkelige udseende.
Kilde: P. Eliassen: Kolding fra middelalder til nutid, Kolding, 1910
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Kolding.