Find din by:

Hvad er en købstad?

Købstæder er en ældre betegnelse, som ikke anvendes mere. Men den er gået ind i sproget som en fællesbenævnelse for de større byer.

En købstad var en by, som kongemagten havde givet særlige privilegier. De vigtigste var retten til at drive handel, søfart og finere håndværk i byen. Bønderne havde ikke sådanne rettigheder. Købstæderne havde også medbestemmelse på byens forvaltning og kunne opkræve skatter og afgifter af tilrejsende og byens indbyggere. I retslig-administrativ forstand var købstæderne således adskilt fra landets forskellige myndighedsområder (herreder, birker, godser, grevskaber, baronier) og dannede deres egne enheder. Byerne har – med enkelte undtagelser – ikke haft andre herrer over sig end kongemagten og senere statsmagten.

I Danmark var så godt som alle betydelige byer købstæder. Der var relativt mange af dem, mellem 60 og 70, og de var typisk grundlagt i middelalderen. Oversigten medtager alle byer, der på et tidspunkt har haft købstadstatus; dermed falder f.eks. de fleste stationsbyer og forstæder udenfor.

I 1857 blev det vedtaget at fratage købstæderne deres økonomiske privilegier med virkning fra 1862. I 1970 forsvandt købstædernes sidste politiske privilegier med indførelsen af primærkommuner.

Oversigtens indhold

Underhver købstad finder man en historisk oversigt. Oversigten har hovedvægt på byudvikling og økonomiske forhold. De såkaldte flækker er også medtaget, skønt de ikke havde fulde købstadsrettigheder og – bortset fra Rødby – kun fandtes i det slesvigske områder.

Prospekterne er fra Den Danske Atlas eller Konge-Riget Dannemark ... Lands-Beskrivelse, der udkom i 7 bind i perioden 1763-1781. Værket blev påbegyndt af Erich Pontoppidan (1698-1764) og afsluttet af Hans de Hofman (1763-93). Nogle af prospekterne heri er dog af Johan Jacob Bruun (1715-1789), ligesom der enkelte steder er suppleret med billeder fra Resens Atlas.

Nederst på siderne er der links fra den pågældende by til samlingerne i Den Digitale Byport, herunder Byhistorisk Bibliografi, samt til relevante historiske institutioner og anbefalede ressourcer på nettet.

Medarbejdere

De historiske oversigter er skrevet af Lisbeth Skjernov, Rasmus Braad Christensen og Sebastian Fogh Nordentoft. Rasmus og Sebastian har også stået for arbejdet med at indsamle data og tegne diagrammer. Webudvikler var Per Bitsch. Søren Bitsch Christensen var redaktør.

Projektsamarbejde

Culture 2000 Oversigten er udarbejdet som Dansk Center for Byhistories bidrag til EU Culture 2000-projektet "The Urban Cultural Heritage of the Mare Balticum" med hjemmesiden www.baltictowns.com. Projektets formål var primært at etablere digitale forskningsressoucer til byernes historie rundt om Østersøen med hovedvægt på 1700-tallet og at udvikle de enkelte, nationale, byhistoriske hjemmesider.

Projektets øvrige partnere var Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms universitet, og Arbeitsbereich Multimedia und DV, Historisches Institut, Universität Rostock.

Støtte til udvikling er i 2007 modtaget fra Vilhelm Kiers Fond.