• Søg Nulstil


Aalborg, 10. februar 1528  Originaltekst, Dansk

Alle mænd dette brev ser eller hører læse hilser vi Simon Blak, byfoged til Ålborg byting, Niels Jensen, Mikkel Hansen, borgmestre, Per Skriver, Jørgen Nielsen, Kristen Thorkildsen, Knud Hagensen og Jens Gris, rådmænd ibidem, evindelig med gud kundgør vi med dette vort åbne brev år efter guds byrd 1528 den mandag på sankt Scolastice jomfruens dag, da var skikket efterskrevne brevviser Jørgen Persen og Anders Bager, vor medborger, på Ålborg byting hjemlede, der lovlig æskede og fik og framlede et fuldt standende tingsvidne af 8 beskedne lovfaste dannemænd, som er Ove Jensen, Morten Persen, Per Hermansen, Severin Jensen eller Kræmmer, Niels Andersen, Jep Persen og Simon Gundersen, hvilke forskrevne beskedne dannemænd alle endrægtelig votnede på sjæl og sanden, at de så og hørte samme dag på forskrevne ting for dem stande disse efterskrevne trofaste dannemænd, som ere Per Sørensen, Knud Daff, Mikkel Kleinsmed, Svend Saxtrup, Oluf van Haffn og Lars Jensen borgere ibidem, hvilke forskrevne 6 beskedne dan­nemænd samdrægtelig vand på sjæl og sanden og dem i gud sandhed fuldt vitterligt at "then gang som løber nether fraa synder adelgaden twer offuer fraa gro­brødre kirckegardt østen ved staffen hilsens huss og vesten nest anders bagers huss oc nether till aaen haffuer verett alleborig byes rettæ herrestrog og eth friitt sleberom fraa forskrevne Syndergaden oc till aaen udi trysindestiwæ aar" at så gik og for og der vidne for os, det vidne vi med vores indsegle hængende neden for dette vort åbne brev, datum ut supra
Kilde:Rigsarkivet i København Ålborg tillæg.
Emneord:Bystyret og andre verdslige institutioner og personer
- Borgmester
- Byfoged
- Rådmand
Byens bebyggelse
- Gård, hus, grund og jord
Byens infrastruktur
- Besejling, havn, strand og å
- Gader og stræder
Dokumenter
- Tingsvidne (kongens retterting, bytingsvidne, herredstingsvidne, landstingsvidne)
Erhverv
- Håndværkere af alle slags
- Bager
- Smede, div.
- Kræmmer, købmand og købmandsskab
Gejstlige institutioner og personer
- Kloster
Tilbage