Tolddistrikter

Credits

Medarbejdere

Stud.mag. Martin Østergaard har som praktikant på centret i 2003-04 transskriberet og revideret Monrad Møllers originalmateriale og gjort det anvendeligt til digital bearbejdning. Martin har desuden skrevet ledsageteksterne til tabellerne, metodebeskrivelsen og flere af oversigtsartiklerne.

Cand.mag. Michael Bruus har som studerende i 2003-04 skrevet de fleste af oversigtsartiklerne og udarbejdet litteraturlisten.

Webkoordinator Per Bitsch har programmeret og udarbejdet hjemmesiden.

Stud.it. Sidsel Kathrine Slej og cand.mag. Lisbeth Skjernov har assisteret.

Redaktør var centrets daglige leder, lektor, ph.d. Søren Bitsch Christensen.

Økonomisk støtte

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Århus Amts Museumsråd og Sydfyenske Dampskibs Selskab.

Som en del af det transbaltiske projekt Baltic Towns har udarbejdelsen af selve hjemmesiden modtaget støtte fra EU-projektet Culture 2000.

Ophavsret

Anders Monrad Møller har velvilligt stillet materialet og sin viden til rådighed for denne web-publicering. Der må citeres fra datasættet efter almindelige bestemmelser om god videnskabelig skik. Henvisning sker til ophavspersonen, som er Anders Monrad Møller, og udgiveren, som er Den Digitale Byport. Datasættet må ikke gøres til genstand for videresalg eller kommerciel udnyttelse.