Tolddistrikter

Litteratur

Gert Poulsen, Per Bo Christensen: ”Aalborg fra politisk skandale mod økonomisk katastrofe fra 1680 til 1814” Aalborgs Historie Bd. 3. Aalborg 1990..

Per Bo Christensen, Jens Topholm: ”Aalborg under stilstand og fremgang fra 1814-1970” Aalborgs Historie Bd. 5. Aalborg 1990..

Ole Feldbæk: ”Storhandelens tid 1720-1814” Dansk søfarts historie Bd. 3. Århus 1997..

Poul Holm: ”Aalborg og søfarten – gennem 500 år” Aalborg 1999..

Anders Monrad Møller: ”Fra galeoth til galease – studier i de kongeriske provinsers søfart i det 18. århunderede” Esbjerg 1981..

Anders Monrad Møller: ”Jagt og skonnert – studier i den danske provinssøfart i tiden fra 1814 til 1864” Kbh. 1988..

Svend Aage Bay: ”Bidrag til Horsens historie” Horsens 1979..

Ib Gejl (red.): ”Århus – byens historie 1720-1870” Bd. 2. Viborg 1997..

Ole Warthoe-Hansen: ”Søkøbstaden Randers”..

Carl Lindberg Nielsen: ”Ringkjøbing købstads historie” Ringkøbing 1969..

Lauritz Maaløe: ”Assens gennem 700 år” Odense 1936..

Hans Hansen: ”Bogenses historie bd. 1” Bogense 1982.

Hans Henrik Jacobsen: ”Bogenses historie bd. 2” Bogense 1984.

Hans Henrik Jacobsen: ”Bogenses historie bd. 3” Bogense 1986.

Birgit Bjerre: ”Kerteminde bys historie bd. 2” Odense 2000.

Anders Monrad Møller: ” Med korn og kul” Dansk søfarts historie bd. 4. Århus 1998.

Aage Fasmer Blomberg: ”Faaborg Bys Historie bd. I” Faaborg 1955.

Aage Fasmer Blomberg: ”Faaborg Bys Historie bd. II” Faaborg 1956.

Knud Klem: ”Skibsbyggeriet i Danmark og hertugdømmerne i 1700-årene bd. II” Viborg 1986.

Gregers Begtrup: ”Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark. Fyn, Langeland, Ærø, Lolland og Falster bd. I” Kjøbenhavn 1806 (genoptrykt 1978).

C. C. Haugner: ”Rødby Købstad og Fuglse Herreds søndre del” Nakskov 1928.

Gregers Begtrup: ”Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark. Fyn, Langeland, Ærø, Lolland og Falster bd. II” Kjøbenhavn 1806 (genoptrykt 1979).

C. C. Haugner: ”Nakskov Købstads Historie bd. I” Nakskov 1944.

Otto Smith: ”Næstved 1135-1935” Næstved 1935.

Georg Nørregaard: ”Nykøbing på Falster gennem tiderne. Første del” Nykøbing 1977.

C. C. Haugner: ”Maribo Historie. Andet binb: Købstaden” Maribo 1938.

Otto Smith: ”Næstved 1135-1935” Næstved 1935.

N.V. Nielsen: ”Præstø Kjøbstads og Klosters Historie” Kjøbenhavn 1899.

Victor Hermansen & Povl Engelstoft (red.): ”Køge Bys Historie” Kjøbenhavn 1932.

Helge Nielsen et al.: ” Køge bys historie 1288-1988 bd. 1” Køge 1985.

Jørgen Mikkelsen: ”Søfart og havneadministration i Korsør og Skælskør ca. 1740-1800” in. Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1995.

Flemming Jensen & Jørgen Mikkelsen: ”Mudder, maskiner og mennesker. Den sørgmuntre beretning om istandsættelsen af Skelskør havn og fjord 1798-1814” in. Maritim kontakt bd. XVI, 1993.

L. F. La Cour: ” Korsør. Bidrag til Egnens, Byens og Havnens Historie” Korsør 1926.

Wilhelm von Rosen: ”Købstædernes havnekommissioner 1798-1868” in. Arkiv bd. 6, 1976-77.

Knud Chr. Jensen & Jakob Vedsted: ”Ebeltoft – købstadsliv i 700 år” Ebeltoft 2001.

L. J. Bøttiger: ”Æbeltoft og Omegn (Mols)” Aarhus 1893.

Gregers Begtrup: ”Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark. Nørrejylland II” Kjøbenhavn 1810.

Carl Svenstrup: ”Grenaa Bys Historie” Eget forlag 1939-48.

P. Horn: ”Hjørring i fortid og nutid” Hjørring 1943.

Vagn Andreasen et al.: ”Mariager Købstad 400 år” Mariager 1992.

H. Dahlerup: ”Mariager Klosters og Bys Historie” Kjøbenhavn 1882.

Olaus Olavius: ”Beskrivelse over Skagens Købstad og Sogn” (1787) København 1975.

Poul Carit Andersen: ”Skagen i fortid og nutid” Herning 1980.

Svend Sørensen: ”Thisted købstads historie bd. 1” Thisted 1994.

C. Brunsgaard: ”Thisted gennem tidende” Thisted 1970.

Gregers Begtrup: ”Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark. Nørrejylland I” Kjøbenhavn 1808.

Chr. Behrendt: ”Færgeløbet ved Middelfart” Middelfart 1927.

Peter Dragsbo og Harriet Merete Hansen: ”Middelfart. Fra færgeby til broby” Odense 1996.

Henning Henningsen: ”Nyborg da voldene stod” Nyborg 1981.

Preben Hahn-Thomsen: ”Nyborg i 800 år bd. II” Nyborg 1971.

Poul Brønsfeld et al.: ”Vejles historie bd. 2. Moderne tider 1786-1970” Vejle 1998.

C.V. Petersen (red.): ”Vejle Bys Historie” Vejle 1927.

Jørgen Peder Clausager et al.: ”Fredericia 1650-1970 – drøm, dårskab og duelighed” Odense 2000.

Gregers Begtrup: ”Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark. Nørrejylland III” Kjøbenhavn 1812.

John Roth Andersen: ”Der ligger en ø – Samsø” Samsø 1981.

Poul Thestrup, Dorrit Andersen og Niels Oxenvad: ”Odense bys historie. Mod bedre tider. Odense 1789-1868” Odense 1986.

Hans Chr. Johansen: ”Odense bys historie. Næring og bystyre. Odense 1700-1789” Odense 1983.

Joachim Begtrup: ”Beskrivelse over Svendborg” Odense 1823.

Carl Dalgas: ”Svendborg amt beskrevet 1837” Udgivet med indledning og kommentarer af Finn Stendal Pedersen 1992.

J.O. Bro-Jørgensen: ”Svendborg Købstads Historie” Svendborg 1959.

J.J. Fyhn: ”Kjöbstaden Kolding 1-2” Kjøbenhavn 1848.

P. Eliassen: ”Kolding fra Middelalder til Nutid” Kolding 1910.

Tore Nyberg og Thomas Riis (red.): ”Kalundborgs historie bd. 1” Kalundborg 1985.

Bent Hansen: ”Frederikshavn i stilstand og fremgang 1818-1968” Frederikshavn 1968.

Paul G. Ørberg: ”En by ved havet. Sæby købstads historie 1. del” Sæby 1970.

Jens Ole Christensen: ”Fladstrand – fæstning og by 1675-1818 (II)” in. Vendsyssel Årbog 1992 Hjørring.

Th. Lind: ”Svaneke bys historie” Svaneke 1986.

Otto Smith og Victor Hermansen: ” Ribe Bys Historie 1730-1820 bd. I” København 1936.

Carl Lindberg Nielsen: ”Varde Bys Historie 1442-1942” Varde 1942.

K. Thorsen: ”Rønne Søfarts Historie” Rønne 1939.

N.M. Kromann: ”Fanøs Historie bd. III” Esbjerg 1935.

Morten Hahn-Pedersen: ”Fra viking til borebisse. 50 generationer ved Vadehavet” Esbjerg 2001.

J.A. Jørgensen: ”Bornholms historie II” Rønne 1901.

Niels-Peter B. Andersen: ”Søfart og handel på Rørvig Toldsted 1731-1798” in. Maritim Kontakt 22, København 2000.

F. Holm-Petersen og Kaj Lund: ”Sømænd og skibe fra Dragør” København uden år.

Poul Holm: ”Hjerting. Et maritimt lokalsamfund midt i verden ca. 1550-1930” Esbjerg 1992.

Mette Guldborg: ”Skibsfarten på Ribe i 1730’erne” in. Sjæk’len 1997, Esbjerg 1997.