Ophavsret til materialet

Billedmaterialet

Billederne i denne database er underkastet gældende regler om ophavsret. Centrets indsamling har fulgt følgende retningslinier i overstemmelse med loven om ophavsret:

1. Brugen af fotografier, der i ophavsretlig forstand opfattes som fotografiske værker, respekterer en ophavsret på 70 år efter fotografens død.

2. Brugen af fotografier, der alene er beskyttet som fotografi, respekterer gældende fortolkning om, at ophavsretten kun gælder for fotografier fra før 1. januar 1970. Hertil regnes reprofotos og tekniske fotos uden værkkvalitet.

Centret har i tvivlstilfælde kontaktet mulige indehavere af ophavsrettigheder. I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde rettighedsindehaveren, vil berettigede krav blive indfriet, hvis sådanne gøres gældende.

Det henstilles til brugerne ikke at reproducere billeder fra denne database, der ikke helt åbenlyst er fritaget for ophavsret. I tvivlstilfælde, kontakt .

Databasens indhold

Ophavsretten til databasens opbygning og tekstindhold tilhører Dansk Center for Byhistorie.

Materialet kan frit gengives, forudsat at kilden tydeligt angives.