Bogense rådhus fra 1500-tallet

Placering Torvet
Funktioner Arrest, Byting, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1500-tallet
I rådhusets tårn fandtes en klokke skænket af tre af byens borgere, Mads Ibsen, rådmand, Niels Bang og Peder Jørgensen, borgmester. Klokken er dateret 1591.

Der er en anden teori om, at rådhuset flyttede ind i et gammelt kloster, der nedlagdes efter reformationen. Det er dog tvivlsomt, om dette kloster overhovedet har eksisteret, "klostertesen " er sandsynligvis opstået, fordi man har set en lignende udvikling i andre mindre købstæder.

Restaureret: 1704
Restaureringen i 1704 blev bevilliget i 1697, da vicebyfogeden Albert Friis tog tiltag til at forbedre byens forhold.

Restaureret: 1779

Restaureret: 1787

Nedtaget: 1846
Rådhuset blev udskiftet i 1846 fordi det var faldefærdigt; allerede i slutningen af 1700-tallet var der brug for større forbedringer, og bygningen omtales som brøstfældig.

Billeder -
Bemærkninger Ud fra beskrivelser ved vi, at rådhuset var i ét stokværk med tårn. 1839 skriver byfogeden, at det var på ti fag, heraf syv grundmurede og tre i bindingsværk.

Rådhuset lå placeret på en åben plads midt i Skt. Annagade.

Litteratur Hansen, Hans: Bogenses historie, bind 1, Bogense, 1982
Jacobsen, Hans Henrik: Bogenses historie, bind 2, Bogense, 1982