Sønderborg rådhus fra 1600-tallet

Placering Torvet (Hvor Store og Lille Rådhusstræde nu løber sammen)
Funktioner Arrest, Arrestforvarerbolig, Vejerbod, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: ca. 1600-tallet
Et rådhus omtales første gang i 1600-tallet.

Restaureret: 1772

I.

Restaureret: 1837
1837 blev bygningen fuldstændig renoveret indvendig på baggrund af tegninger af murermester Prüss. Også udvendig blev der foretaget ændringer.

Restaureret: 1864
1864 blev rådhuset sønderskudt, men opførtes igen efter krigen i gammel stil.

Nedtaget: 1933

Billeder
Miniature af billedet Sønderborg rådhus fra 1600-talletSønderborg rådhus fra 1600-tallet
Sønderborg rådhus på Torvet. Maleriet er fra 1858, altså før rådhusets ødelæggelse under krigen 1864.
Bemærkninger Rådhuset var en renæssancebygning med kamtakkede gavle. 1837 blev bygningen fuldstændig gennemrenoveret indvendig og udvendig efter tegninger af murermester Prüss.
Litteratur Raben, J.: Sønderborgs gamle Raadhus, Sønderborg, 1933