Thisted rådhus fra 1546

Placering Torvet (Hjørnet af Vestergade og Storetorv)
Funktioner Byting, Herredsting, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Erhvervet: 1546
Fra 1524 findes et dokument, der synes at bekræfte byens købstadspriviliger. Hvornår præcist byen har fået købstadsstatus vides ikke, sandsynligvis i starten af 1500-tallet. Det er sandsynligt, at der ikke har været et rådhus før 1546, hvor kongen skænker byen den tidligere præstebolig som brug til rådhus.

Billeder -
Bemærkninger 1717 flyttedes herredstingene fra Møgelhøj i Skinnerup til Thisted.
Litteratur Bruunsgaard, C.: Thisted gennem tiderne, Thisted, 1970
Sørensen, Svend: Thisted købstads historie, Thisted, 1994