Tønder rådhus fra midten af 1500-tallet

Placering Torvet (Torvet (Torvet blev også anlagt omkr. 1550, det lå tidligere ved Vestergade)
Funktioner Vinkælder, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: imellem 1520 og 1580 (?)
Man har indtil for få år siden ment, at der blev bygget et nyt rådhus i 1643 som afløser for det gamle rådhus, der havde overlevet bybranden i 1581.

Gennem arkæologiske undersøgelser mener man nu at kunne konkludere, at dette ikke er tilfældet. Rådhuset bærer tydelige præg af at være bygget i midten af 1500-tallet, særligt gennem stil og teknik,

Se i øvrigt Hans Gram m. fl , s. 41-46.

Restaureret: 1643
I 1643 og årene frem blev det nedbrændte rådhus istandsat.

Restaureret: 1660
Der blev i 1660 tilbygget en bygning, der løb langs Smedegade, denne tilbygning blev 1773 erstattet af en ny grundmuret tilbygning, som stadig står.

Billeder -
Bemærkninger Bygningen, som tidligere var et gallerihus, var i to stokværk. Galleriet blev fjernet 1636 ved en ommuring. Gavlene var grundmurede og med sengotiske blindinger. Indtil 1867 stod rådhuset i blank mur af røde sten; 1867 blev forhuset overpudset og gavlkammene tillige fjernet.

Den gamle nordside har sandsynligvis været 14 fag lang og i to stokværk

Rådhuset havde tidligere en skænkestue i kælderen.

Litteratur Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Syd- og Sønderjylland, bind 2, Odense, 1994
Gram, Hans m.fl.: Tønder gamle rådhus, København, 1985