Varde rådhus fra 1785

Placering Torvet (Tovets nordlige ende)
Funktioner Arkiv, Arrest, Arrestforvarerbolig, Byting, Civilarrest, Herredsting, Skolestue, Sprøjtehus, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1785
Man havde købt en firlænget gård (madam Staunings gård) som det var meningen, man ville ombygge. Dette viste sig åbenbart at være for omkostningsfuldt. Man byggede derfor et nyt rådhus på den købte gårds plads; dog rykket ca. 20 alen tilbage, hvorved torvet blev udvidet.

Restaureret: 1839

Nedtaget: 1872

Billeder
Miniature af billedet Tegning af Varde rådhus fra 1780Tegning af Varde rådhus fra 1780
Billedet her viser kun facaden på rådhuset, men egentlig var der tre længer. Tegningen er fra 1785 og er sandsynligvis en konstruktionstegning, lavet af arkitekten.

Miniature af billedet Grundplan over Varde rådhus fra 1785Grundplan over Varde rådhus fra 1785
Denne grundplanstegning er lavet efter ombygningen 1839, dvs. hvor arrestforvarerens bolig blev udvidet og arresterne blev henlagt til den østlige fløj - tidligere lå de i kælderen.

Ved en gennemgang af rummene, hvor man starter i øverste venstre hjørne, ser man følgende indretning: Sprøjtehus, arkiv, gældsarrest, tingstue, tingstue, rådstue, arrestforvarerens bolig, køkken, gang og til sidst fire arrester.

Bemærkninger Rådhuset var bygget i én etage med tre fløje.

Hovedfløjen var 34½ alen lang og 13½ alen bred. Sidefløjen langs Vestergade var 13 alen lang og 8 alen bred, mens den anden sidefløj, langs kirkegårdsmuren, var 13 alen alen lang og 10 alen bred.

Frem til 1834 var der skolestue i rådhusets bygninger. Efter ombygningen 1839 blev der her indrettet en lille tingstue, gældsarrest og sprøjtehus.

Ved ombygningen var det dog især arresternes indretning, der var behov for at ændre og forbedre. I forbindelse med ombygningen blev arrestforvarerens bolig derfor udvidet, og man afskaffede de underjordiske arrester, der i stedet blev indrettet i den østlige sidefløj ud mod gården.

Indretningen fra 1839 bibeholdtes indtil rådhusets nedrivning 1872.

Litteratur Nielsen, Carl Lindberg: Varde Bys Historie, Varde, 1942