Vejle rådhus fra 1531

Placering Torvet (Nytorv)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Erhvervet: 1531
Rådhuset blev indrettet i vestfløjen på det tidligere Sortebrødrekloster. Klosteret blev skænket til byen af Frederik 1. 1531.

Nedtaget: ca. 1780
Rådhuset var forfaldent og eftersigende livsfarligt at opholde sig i .

Billeder -
Bemærkninger -
Litteratur Hvass, Lone m.fl., (red. Asbjøn Hellum): Vejles historie, bind 1, Fra vadested til by, Vejle, 1997