Fredericia rådhus fra 1762

Placering Centrum (På hjørnet af Vendersgade og Sjællandsgade)
Funktioner Rådstue
Bygmestre Hans de Hoffmann (bygmester)
Finansiering Præsidenten i Fredericia, Hans de Hofmann, afholdt licitation for opførelsen af rådhuset og lagde selv en stor sum penge, bl.a. gennem et lån på 450 rdl og donering af inventar til en værdi af 300 rdl. Licitationen blev vundet af Thomas Thomsen, der som lavestbydende bød 2.350 rdl. Han modtog ved samme lejlighed det gamle rådhus ”in natura” som ekstra betaling.
Kongen har bidraget
Kronologi

Opført: 1762

Nedtaget: 1860

Billeder
Miniature af billedet Fredericia rådhus  i perioden 1762-1860Fredericia rådhus i perioden 1762-1860
Rådhuset fra 1762 var en lille grundmuret bygning med en centralt placeret stentrappe, der førte op til indgangen. I hullet under trappen var gabestokken placeret.

Miniature af billedet Usigneret maleri af Fredericia rådhusUsigneret maleri af Fredericia rådhus
Dette billede af Fredericia rådhus er set fra en anden vinkel end det forrige. Det er en klassisk bygning fra denne tid, midt i 1700-tallet med kalkede mure og streng symmetri.

Miniature af billedet Originaltegning til Hans de Hoffmanns rådhusOriginaltegning til Hans de Hoffmanns rådhus
Tegningen er dateret 1760 og signeret af J. Bordewich og Christian Thomsen.

Flere ting på tegningen blev dog ændret, bl.a. blev de to små tagkviste ikke bygget, men til gengæld opførtes en klokkestabel, som ikke indgik i den oprindelige plan.

Bemærkninger -
Litteratur Matthiessen, Hugo: Fredericia 1650-1760, Vejle Amts Historiske Samfund, 1911, Vejle Amt, 1911
Matthiessen, Hugo: Fæstning og fristed 1760-1820, Vejle, 1950
Matthiessen, Hugo: Fredericias ældste Raadstuer og Fængsler, Vejle, 1910
Clausager, Jørgen Peder (red.) m.fl: Fredericia 1650-1970 - drøm dårskab og duelighed, Odense, 2000
Qvortrup, Ulla: Hans de Hofmans byggeri i Fredericia, 1989